Služby, které nabízím

Administrativní služby

 • vyzvedávání pošty, odesílání pošty, zpracování informací z došlé pošty
 • třídění, kompletace, kopírování a skenování dokumentů
 • zpracování a ukládání dat do tabulek či interních systémů firmy
 • zasílání informací či firemních sdělení elektronickou poštou
 • telefonický kontakt se zákazníky, odběrateli/dodavateli, či partnery firmy
 • komunikace s úřady, na základě pověření zastupování firmy na úřadech osobně
 • příprava podkladů pro zpracování účetnictví, fakturace
 • příprava podkladů pro zpracování mezd
 • zadávání inzerce, sledování vývoje cen, dat, atd.
 • průzkum trhu
 • a další úkony dle potřeby klienta

Odborné služby

 • Personální služby - vyhledání vhodných kandidátů na pozici zaměstnance či spolupracovníka OSVČ (zpracování a zadání inzerce, pohovory s uchazeči, užší výběr kandidátů, zpětná vazba, případně vstupní školení/zaškolení dle potřeby)
 • Realitní služby - kompletní servis v rámci prodeje/koupě či pronájmu nemovitostí (včetně přípravné fáze nemovitosti tzv. home staging), vyhledávání investičních příležitostí, poradenství v oblasti realit
 • Tlumočení z/do italského jazyka - možno využít při spolupráci s italskými subjekty

Služby při "rozjezdu" firmy (mohou zahrnovat)

 • vyhledání nemovitosti pro podnikání a spolupráce při vyřizování náležitostí s tím spojených, správa nemovitosti
 • spolupráce při interiérovém vybavení prostor
 • vyhledání nových zaměstnanců nebo spolupracovníků
 • spolupráce při nastavení firemní filosofie, vytvoření loga a výrobě firemních webových stránek, případně webových stránek pro konkrétní projekt (např. developerský projekt)
 • spolupráce při vytváření příslušných právních firemních dokumentů ve spolupráci s právní kanceláří
 • spolupráce při nastavení firemních procesů
 • spolupráce v rámci výběrového řízení pro dodání produktů či služeb (např. firemní software)
 • a další dle potřeby